INSIDEOUT NYC

Katarina Matsson gets to the core of the Big Apple

Robyn The Diva (?)

leave a comment »

Dagens läsning: Lilo+Robyn=två favoriter. Village Voice tar sig an Robyn – eller i alla fall “Body Talk Pt. 2”. De börjar med att fråga varför hon rappar så mycket, övergår till att såga nya plattan, kallar henne diva och konstaterar att “hennes planlösa arrogans och regelmässiga skrytande går längre än vad man skulle kunna förvänta sig av en genomsnittlig popstjärna, och faller närmare beteendet hos… well, en rappare faktiskt. Suddenly it all makes sense”. Läs hela här. Har inte hört Pt. 2, men rappare låter inte helt fel. Nu inväntar vi orkanen Earl.

ENGLISH: Today’s reading: Lilo+Robyn=two faves. The Village Voice takes on Robyn – or at least “Body Talk Pt. 2”. They start by asking why she raps so much, move on to criticize the album, calls her a diva and concludes that “In fact, Robyn’s casual arrogance and regular boasting go beyond what you might expect from a run-of-the-mill pop star’s, falling more in line with the antics of… well, a rapper, actually. Suddenly it all makes sense”. Read it all here. I haven’t heard Pt. 2, but rapper has a nice ring to it. Now we’re waiting for Hurricane Earl.

Written by Katarina

September 2, 2010 at 7:22 pm

Posted in Music

Tagged with , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: