INSIDEOUT NYC

Katarina Matsson gets to the core of the Big Apple

Archive for the ‘Reflection’ Category

Smalltown New York City

leave a comment »

Det är väldigt lätt att känna sig hemma i New York. Inte bara för att det stora äpplet av tradition omfamnar alla som vill ta en tugga, utan för att det trots 8 miljoner invånare på många sätt känns som en by. Eller snarare flera byar, där alla kan hitta hem, om det så är på the Upper West Side, i Fort Greene eller kanske Soho. Och när man väl har hittat sina områden är bästa sättet att ta sig fram till fots. Det gör att man både får en bra överblick över hur staden hänger ihop och, desto viktigare, att man springer på folk på gatan. Det kan vara New York-bor eller besökare, men varje gång det händer känner jag mig lite mer som hemma. Ett exempel från förra veckan: På väg mot tunnelbanan mellan Soho Grand och Trophy Bar på Cinco de Mayo skymtar jag i ögonvrån två blonda snyggingar. Jag hinner precis tänka “de måste vara svenskar” innan en av dem ropar “Men Kattis, hej!”. Det är Lotta, här på semester, och hennes vänner Therese och Anna (sedan visade det sig att Anna som bor här såklart känner min vän Youco). Välkommen till smalltown Manhattan!

Written by Katarina

May 10, 2011 at 1:37 pm

Posted in Just Life, Reflection

Tagged with ,

New York, I Am In Love (At Mud With Linda)

leave a comment »

Det är lätt att falla för New York. Och det är lätt att relationen utvecklas till ett livslångt kärleksdrama. Risken att det går slentrian i förhållandet är minimal när intresset för ens passion är i konstant förändring. Men det betyder inte att det är problemfritt. Historien, berättelserna, livsödena som ett fast skelett, lika delar luftslott som Empire State Building. På det en evigt skiftande garderob som kommer och går, framhäver olika delar av Manhattan och ibland placerar de andra distrikten i rampljuset. Det enda man vet är att ingenting kan tas för givet. I går eftermiddag träffade jag Linda för en fika på East Village-klassikern Mud (307 E. 9th street). Vi pratade om journalistik, förhållanden, företagande, semester. Och så om kärlek, till staden som vi har till låns en stund.

ENGLISH: It’s easy to fall in love with New York. And the relationship may very easily develop into a lifelong passion drama. The risk that the affaire will get boring is minimal when the object of affection is always changing. But that also makes it complicated. The history, the stories, the lives here lived form the skeleton, part fantasy part Empire State Building. On top of that, an ever shifting wardrobe that comes and goes, highlighting different parts of Manhattan, sometimes putting the other boroughs in the spotlight. What you know is that you can never take anything for granted. Yesterday I met Linda for a coffe, at the classic Mud (307 E. 9th street) in East Village. We talked about journalism, relationships, busienss, vacation… And of love, to the city that lends itself to us, at least for a while.


Written by Katarina

March 8, 2011 at 10:04 am

Det Som Göms I Snö

leave a comment »

Den smältande snön är som ett lager smink som försvinner från New Yorks gator. Mest sopsäckar som har staplats på hög, men blemmorna kan ta vilken form som helst. I går i East Village blommade det. Värre var det i Astoria, Queens.

ENGLISH: In Swedish there’s a saying: what is hidden in snow, will be revealed in thaw. It basically means, don’t ever try to hide anything, cause it will all be exposed eventually… And that is becoming pretty obvious on the streets of New York. It’s like a layer of make-up is slowly being washed off the city’s face. Although it’s mostly piles of garbage, the blemishes can take on any form. Yesterday in East Village it bloomed. In Astoria, Queens, the case was worse.

Written by Katarina

February 8, 2011 at 9:13 am

It’s Snowing, New York

with 2 comments

Stora snöflingor som singlar genom luften, relfekteras i en skyskrapa innan de landar på en gul taxibil. Vinter i New York – så vackert, så filmiskt, så romantisk. INTE. När snön möter marken förvandlas den till en gråbrun sörja lika obehaglig som den i Stockhlm. New York-borna hastar fram med blicken i backen och luvorna nedragna över ögonen. Inga blickar möts, och det blir plötsligt klart och tydligt var svenskarnas inbundenhet härstammar ifrån. Och jag som var lite ledsen för att jag missade den stora snöstormen i julas, ha!

ENGLISH: Big snowflakes dancing through the air, reflected in a skyscraper before they slowly find peace on the roof of a yellow cab. Winter in New York – so beautiful, so romantic, so just like a movie. NOT. When the snow meats the ground it turns into a brown-gray slush, as unpleasant as on a Stockholm sidewalk. New Yorkers stress pass you with their eyes to the ground, their hoods halfway down their faces. No eyes lock, and it suddenly gets very clear where the reserved Swedish mentality stems from. And just think about how sad I was to miss the big snowstorm at Christmas, ha!

Written by Katarina

January 26, 2011 at 5:54 pm

Posted in Reflection

Tagged with , , ,